Wpływ CBD na rozwój nowotworów

Kannabidiol (CBD) to związek naturalnie występujących w konopiach indyjskich. Wiele badań naukowych potwierdziło, że CBD należy do związków silnie biologicznie czynnych a więc jest w stanie wpływać w istotny sposób na wybrane parametry zdrowia. Dla CBD wykazano wiele korzystnych właściwości wywieranych na ludzki organizm jednak bardzo intensywnie bada się przede wszystkim jego wpływ na proces karcinogenezy, czyli proces powstawania nowotworu. Do powstania skupiska nadmiernie dzielących się komórek, zwanych później mianem guza nowotworowego dochodzi najczęściej w wyniku mutacji w komórkowym materiale genetycznym. Dla CBD wykazano że może wpływać ochronnie na strukturę DNA, zapobiegać jej uszkodzeniom a więc przyczyniać się do ochrony przed nadmiernym dzieleniem się komórek.

W dalszych etapach badań nad przeciwnowotworowymi właściwościami CBD wykazano, że związek ten nie tylko zapobiega nadmiernemu dzieleniu się komórek ale również zatrzymuje proces nadmiernych podziałów w już istniejącym guzie. Przypuszcza się iż CBD ma zdolność do wprowadzania zmienionych komórek nowotworowych na szlak apoptozy prowadząc do ich śmierci i przyczyniając się do zwalczenia nowotworu. W badania wykazano również, że CBD może hamować proces angiogenezy czyli tworzenia naczyń krwionośnych wokół guza co hamuje jego rozwój i nadmierny rozrost. Brak wykształconych naczyń krwionośnych odżywiających komórki nowotworowe może w znaczący sposób poprawić rokowanie chorego.

Obecnie, przypuszcza się również że CBD może hamować proces powstawania przerzutów co ma odzwierciedlenie w szacowanej długości życia i poprawia rokowania pacjenta. Działanie CBD w kontekście nowotworów może odbywać się na kilku płaszczyznach a wyniki prowadzonych dotychczas badań in vitro są bardzo obiecujące. Wspieranie terapii leczniczej nowotworów poprzez CBD może więc przynieś pacjentom onkologicznym wiele korzyści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *